Επικοινωνία

Δασκαλογιάννη 70, 73132,

Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα

Τηλ. 2821027068

Email: midenaganwine@yahoo.com